fbpx

Snap & Win

Snap & Win

Snap and Win

🎊 Hadiah Menarik Bulanan Menanti Anda 🎊

SNAP 📸 & WIN 🎁

SNAP 📸 & WIN 🎁

Sertai contest “MEMORI TERINDAH di Malaya Grill” hari ini!

🎊Hadiah menarik bulanan menanti anda!🎊

💰1st Prize : Baucar Tunai bernilai RM150

💰2nd Prize : Baucar Tunai bernilai RM100

💰3rd Prize : Baucar Tunai bernilai RM50

Langkah-langkah Penyertaan:

Langkah 1:

Makan di restoran Malaya Grill dengan mana-mana menu pilihan yang kami sediakan. Ambil gambar anda bersama keluarga atau rakan-rakan sedang menikmati hidangan makanan kami.

Langkah 2:

Korang kena LIKE dan FOLLOW page official social media Malaya Grill.

Langkah 3:

Post gambar terbaik dari anda di Malaya Grill dengan menggunakan platform laman social media anda seperti Facebook atau Instagram dengan ‘caption’ menarik dan kreatif bersama hashtag #MalayaGrill dan #snapWinMG

**Pemenang akan dipilih melalui gambar berserta caption yang menarik dengan jumlah LIKE yang tertinggi. 

Penyertaan SAH dari 30 Januari 2020 hingga 30 Mac 2020.

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk lihat Terma & Syarat sila tekan button dibawah

Terma & Syarat

1."Snap & Win" ("Peraduan") dianjurkan oleh Malaya Empire Sdn. Bhd. ("Penganjur") akan diadakan dari 30 Januari 2020 hingga 31 Mac 2020 ("Tempoh Peraduan")

2. Penganjur boleh mengikut budi bicara mutlak untuk melanjutkan Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Melainkan jika Tempoh Lanjutan diumumkan, mana-mana penyertaan yang diterima selepas hari terakhir Tempoh Peraduan (disebabkan sebarang alasan walau apa pun dan/atau apa jua yang timbul) akan hilang kelayakan. Sebarang penyertaan dalam Peraduan semasa Tempoh Lanjutan (jika ada) akan ditadbir oleh terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat"), yang akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

3. Peserta dibuka kepada semua individu dan peserta mestilah berumur dari 18 tahun dan ke atas.

4. Individu-individu berikut tidak layak menyertai Peraduan:

   a. Pekerja tetap dan/atau kontrak pihak Penganjur (termasuk anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat yang berkaitan), termasuk tetapi tidak eksklusif kepada ahli keluarga terdekat masing-masing, iaitu ibu bapa, suami isteri, anak-anak dan adik-beradik;

    b. Wakil dan/atau ejen (termasuk ejen pengiklanan dan ejen pengurusan pertandingan) Pengajur, termasuk tetapi tidak eksklusif kepada ahli keluarga terdekat masing-masing, iaitu ibu bapa, suami isteri, anak-anak dan adik-beradik.

5. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak layak akan hilang kelayakan.

5.1  Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menolak penyertaan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberikan apa-apa alasan.

6.  Setiap Peserta berhak untuk memenangi satu (1) Hadiah sahaja semasa Tempoh Peraduan. Pemberian Hadiah akan dilaksanakan dalam tempoh 60 hari selepas Tempoh Peraduan berakhir.

6.1  Para Pemenang mesti menebus hadiah di lokasi yang ditentukan oleh pihak Penganjur kecuali dinasihatkan sebaliknya, tidak lewat daripada 60 hari selepas pengumuman pemenang. Bukti pengenalan termasuk Kad Pengenalan, atau pasport, yang memaparkan nama penuh, bukti resit, kad peraduan asal dan gambar Pemenang akan diperlukan.

6.2   Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau Peserta yang gagal memenuhi Mekanisme Peraduan secara automatik akan hilang kelayakan dari Peraduan tanpa notis.

6.3  Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana Hadiah dengan nilai yang sama pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa notis terlebih dahulu dan semua Hadiah tidak boleh dipindahkan kepada individu lain dan tidak boleh dirunding.

6.4  Sekiranya, atas apa jua sebab, mana-mana Pemenang tidak boleh memungut hadiah yang dimenangi dalam tempoh masa yang ditetapkan, Pihak Penganjur tidak akan membayar balik atau membayar pampasan kepada Pemenang. Penganjur tidak diwajibkan memberi notis Lanjutan Tempoh Pengambilan Hadiah. Semua Hadiah yang tidak dituntut diberi Notis Lanjutan Tempoh Pengambilan Hadiah. Semua Hadiah yang tidak dituntut selepas Tempoh Pengambilan akan dilucutkan hak.

6.5  Semua Hadiah diberikan berdasarkan "Seperti Adanya" ("As Is") dan tidak boleh ditukar, dipindah milk atau ditebus untuk wang tunai, kredit, barangan atau baucar sama ada sebahagian atau sepenuhnya.

6.6  Pihak Penganjur tidak memberi sebarang jaminan atau perwakilan berkenaan Hadiah dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang masalah dan/atau kerosakan akibat ini.

6.7  Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui panggilan telefon/e-mel dalam tempoh 30 hari selepas Tempoh Peraduan berakhir. Sekiranya Pemenang tidak menerima apa-apa pemberitahuan daripada Penganjur dalam tempoh masa yang ditetapkan, Pemenang dikehendaki untuk menghubungi Penganjur melalui Mesej Langsung Facebook dalam tempoh 30 hari dari tarik tutup Peraduan; jika gagal, hadiah akan dilucuthakkan. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan apa-apa kaedah atau medium yang dianggap sesuai mengikut budi bicara mutlaknya untuk tujuan pengumuman Pemenang.

6.8  Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemenang tidak dapat dihubungi untuk apa jua sebab selepas sekurang-kurangnya tiga (3) percubaan dan/atau hari.

6.9  Pihak Penganjur berhak melantik pihak ketiga untuk menjalankan pengesahan Pemenang dan untuk memenuhi penyerahan Hadiah. Pemenang harus bersetuju bahawa Penganjur boleh memberikan semua maklumat Pemenang yang diperlukan kepada pihak ketiga untuk memudahkan perkhidmatan penyerahan.

6.10  Keputusan pengadil adalah muktamad dan segala surat-menyurat tidak akan dilayan.

6.11   Hadiah mesti dituntut secara perseorangan. Bukti pengenalan, termasuk NRIC, atau pasport yang memaparkan gambar Pemenang akan diperlukan. Sekiranya Pihak Penganjur diminta untuk mengepos/kurier Hadiah kepada Pemenang, Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk Hadiah yang tidak diterima atau kerosakan dalam proses penghantaran. Tiada gantian dan/atau pertukaran Hadiah akan dibuat.

6.12  Penganjur berhak untuk melucutkan hak Hadiah mana-mana Pemenang yang tidak memberikan butiran yang diperlukan seperti yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat Peraduan.

6.13  Sekiranya Pemenang memilih untuk tidak menerima Hadiah, mereka akan kehilangan segala hak tuntutan hadiah tersebut dan segala urusan berkaitan dengannya akan dilakukan mengikut budi bicara mutlak Pihak Penganjur.

6.14  Sekiranya Penganjur mempunyai upacara pemberian hadiah, Pemenang dikehendaki menghadiri dengan menggunakan perbelanjaan sendiri untuk mengambil hadiah.

6.15  Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hantar emel kepada malayaempire2020@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
Klik untuk mesej kami
Powered by